Ryggvernstige

kr. 6.932,50 inkl. mva

Byggteknisk forskrift (TEK 10)
Rømmningsvei

I følge byggteknisk forskrift (TEK 10) kan brannstiger uten ryggbøyle kun brukes opp til 5 meter.
Brannstiger høyere enn 5m opp til 7,5m skal ha ryggbøyle,
og ved høyder over 7,5m anbefales det i hovedsak å brukes utvendig trapp.
Også ved balkonger mellom ulike etasjer er det krav til stige med ryggvern når høyden er over 5m.

Adkomststiger

Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyler. Maks. 250 cm
fra bakkenivå til første ryggbøyle.
Maks. 5 m mellom hver hvileplattform.
Maks. 1,2 m avstand mellom veggfestene.

Indformasjon

● Kraftige sidevanger med lukket vangeprofil.
● Sklisikre stigetrinn.
● Ryggbøyler og vertikale ryggskinner.
● Kraftige veggfester.
● Stigen leveres i alle lengder.
● Max 2,5m fra bakkenivå til første ryggbøyle.
● Max 5,0m mellom hver hvileplatform.
● Stigen stikker 1m over tak
● VI lager stigen etter mål og ønske

TA GJERNE KONTAKT FOR ANDRE MÅL.

Liknende produkter

Blogg