Velikehold av Stige

Stiger som tar deg til nye høyder.
En pålitelig stige er et utmerket hjelpemiddel når du skal opp i høyden. For å garantere sikkerheten er de viktig at du velger riktig stige og bruker den
på riktig måte. Her finner du enkeltstiger, skyvestiger (to-tredelte stiger) og heisestiger. Med en stabil stige som står stødig mot underlaget blir 
klatringen både sikker og enkel, også når du må klatre høyt.

TRE PUNKTER FOR SIKKERHET

Sikkerhet i stigen er viktig! I følgende tre punkter finner du informasjon
om å velge riktig produkt for ditt arbeid, hvordan en bruker stigen på riktig måte
og hvordan du kan sjekke at stigen er sikker.

1. Å VELGE RIKTIG PRODUKT

Når du skal bruke stigen bør du se hvilket type arbeid du skal utføre,
hvor ofte du bruker den og hvor tungt arbeidet er.
Dersom du trenger å arbeide med hendene over en lengre periode, 
er det bedre å bruke stillas fremfor å arbeide på en stige.

Det er ikke alltid mulig å arbeide under perfekte omstendigheter.
Av og til er plassen liten og tilgjengeligheten vanskelig.Det finnes en rekke tilbehør
tilgjengelig for stiger, slik at du skal kunne utføre arbeidet så effektivt og sikkert som mulig.

2. BRUK STIGEN KORREKT.

Den vanligste årsaken til ulykker er at stigen velter sidelengs eller at den glir 
ut fra veggen i bunn. Viktige faktorer å tenke på for å unngå disse ulykkene, 
og andre - er plasseringen av stigen, støtte eller forankring av stigen og underlaget.

FØR BRUK

 • Sørg for at du er i god form til å bruke stigen. Enkelte medisinske tilstander eller 
  mesidinering, alkohol eller narkotiamisbruk kan gjøre det farlig å bruke en stige.
 • Når stiger transporteres på tak eller i lastebiler - sørg for for at de har en god 
  plassering som hindrer transportskader.
 • Inspisér stigen etter du har mottatt den og før du bruker den for å undersøke 
  tilstand og funksjon på alle deler.
 • I beynnelsen av hver arbeidsdag hvor en stige skal brukes bør den sjekkes visulet 
  for å sikre at den ikke er skadet og dermed mer sikker å bruke.
 • For profesjonelle brukere kreves jevnlig stigeinspeksjon. Sikre at stigen er tilpasset oppgaven du skal utføre.
 • Benytt ikke stiger som er skadet.
 • Ta bort all søl fra stigen - slik som våt farge, leire, olje eller snø.
 • Før bruk av en stige skal du sjekke om det er skader på stigen.

3. INSPISER STIGEN.

Ved at du regelmessig utfører sjekk av stigen kan du være sikker på at den ikke er skadet
under håndtering eller lagring. Den personen som skal klatre på stigen bør også undersøke
den før bruk - alt for å arbeide på en mer sikker måte.

SJEKK AV STIGE

 • Kontroller altid stigen før bruk.
 • Skadde deler, som f.eks endeklosser skal byttes ut.
 • Tilbehør som er skrudd på konstruksjonen kan erstattes dersom det sker i overensstemmelse med monteringsanvisningen.
 • Deler, som er permanent montert på konstruksjonen må ikke erstattes av personer som ikke har riktig autorisasjon.
 • Skadde stiger - som ikke kan repareres skal kasseres.

31.10.2018 16.40