Sikring mot snøras

Sikring mot snøras

Når montere snøfangere

Behov for snøfangere avhenger av snøforhold, formen på taket, oppbygging av tak, takvinkel og hvilken type takbelegg som er brukt.

TEK10 §10-3 sier «snøfangere skal monteres der snø- og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, underliggende bygningsdeler eller installasjoner.» Grannelova §4 sier «ingen må bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen til skade eller ulempe for naboen.» I tillegg kan lokale politivedtekter ha bestemmelser om ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet, for eksempel der barn leker.

TB snøfangersystem er blant våre mest solgte produkter. God design, enkel montering, enkel montering og gunstige priser gjør våre snøfangere populære.

Referanser

  • TEK10 §10-3
  • Grannelova §4

26.10.2018 15.55