Bra arbeidsmiljøvalg

Ny merkeordning gjør det lettere å velge sikre stigeprodukter

HMS og sikkerhet ved arbeid i høyden er et aktuelt og viktig tema i bransjen, da altfor mange ulykker er knyttet til fall, ofte fra lave høyder og ved bruk at stiger. Bransjen er enig om at man må ta sterke grep for å redusere ulykkestallene og har sammen satt mål om en skadefri bygg og anleggsnæring. Samtidig stilles det stadig tøffere krav gjennom tekniske standarder, nye forskrifter og økt tilsyn.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sammen med sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen har nylig lansert merkeordningen «Bra Arbeidsmiljøvalg», for bukker, trappestiger og plattformstiger. Målet er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden på norske byggeplasser, samtidig som det skal bli lettere å velge et sikkert stigeprodukt.

«Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.» - sitat EBA

Flere store entreprenører og byggherrer var interessert i en merkeordning som gjorde det å tenke sikkerhet mye enklere. De hadde lignende krav til sikkerhet og etterspurt samme produkter, og det var etterhvert et synlig behov for en mer offisiell merkeordning av sikre stigeprodukter. Sammen med EBA ble dette mulig. Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av representanter fra de ledende entreprenørene (Veidekke, Skanska, NCC, Peab, BetonmastHære, Kruse Smith) samt fra de to store stigeleverandørene i Norge. Mekringen ble lansert på EBAs HMS-konferanse i november 2017.

Byggherrer, bygg- og anleggsentreprenører og andre aktører i andre bransjer står fritt til å følge og benytte denne merkingen for å sikre at det blir brukt stigeprodukter som tilfredsstiller de viktigste sikkerhetskravene til stiger som bransjen stiller seg bak. Produkter med «Bra Arbeidsmiljøvalg» -etiketten skal være produsert ihht gjeldene NS-EN standard og følge krav til de siste forskrifter og lover, samt tilfredsstille et sett med produktspesifikke krav som plattformstørrelse, trinndybde, sklisikre trinn og at trappestigen må kunne låses i utfelt posisjon. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over ikke godkjente produkter som for eksempel begrenser produkter med tretrinn, produkter uten stoppbøyle, plattform under 30x25 cm og typiske stigeprodukter som er ment for den private forbruker.

Målet med Bra Arbeidsmiljøvalg merkingnen er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden på norske byggeplasser, hvor det skal bli lettere å velge et sikkert stige-produkt. Merkingen består av fire ulike høydenivåer og minimumskrav knyttet til disse høydenivåene. Du kan laste ned EBA´s Bra Arbeidsmiljøvalg flyer her

11.11.2018 16.46