Adkomst til pipe

Adkomst til pipe

Takstige, feieplatå og pipeplattform

Det er krav i Arbeidsmiljøloven om takstige/stigetrinn som adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skråtak (tak med mer enn 6 graders fall) der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig, evt. feieplatå/pipeplattform i tillegg der tilgjengeligheten til pipa krever det (høyde, plassering m.m.). Direktoratet for Byggkvalitet ved Byggevareforordningen har tilsynsansvar for denne produktgruppen.

Alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og for å tilfredsstille alle krav som er satt.

TB Takstige universal leveres i 2- og 3-trinnsmoduler. Stigen passer til de aller fleste tekkematerialer. Den er enkel å montere, med alle skruene påmontert, og leveres i esker. Trinnavstand er 34cm.

Stigesikring

Det er i tillegg et krav at når stige benyttes som adkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette, og at når stige benyttes som atkomst skal stigen alltid sikres i toppen.

TB Taksikring har flere alternativer, både som modul til TB takstige og som frittstående stigesikring.

Referanser

  • Plan- og bygningsloven TEK10, §15-3, 2. ledd, bokstav g
  • Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
  • NS-EN 12951
  • EN-516:2006
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, §17-23

26.10.2018 15.44